Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại

Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện liên quan đến pháp luật doanh nghiệp và thương mại cho Quý khách hàng:

  • Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại
  • Soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại như hợp đồng nhượng quyền, hợp đồng cung ứng hàng hóa và dịch vụ, sản xuất, phân phối v.v.
  • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh

Khám phá

Hỗ trợ doanh nghiệp tư

Tư vấn pháp lý

Tư vấn kế toán thuế

Tư vấn quản lý nguồn nhân lực

Tư vấn quản lý rủi ro

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *