Tư vấn thương vụ

Phát hiện tiềm năng trong các giao dịch mua bán và sáp nhập, chiến lược rút vốn và thị trường vốn

Thương vụ là một cơ hội thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh hơn, phát triển năng lực theo chiều hướng tích cực và nuôi dưỡng những biến đổi mạnh mẽ trong doanh nghiệp. Khả năng khai thác tiềm năng này đòi hỏi tầm nhìn xa mà chỉ xuất phát từ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành tư vấn thương vụ. Qúy vị đang tìm kiếm cơ hội mới hôm nay hay muốn đảm bảo một ví trí ổn định trong tương lai, Vimax Asia có thể hỗ trợ.

 

Khám phá

Mua bán nợ

Dịch vụ ủy thác đầu tư tổ chức

Dịch vụ ủy thác đầu tư cá nhân

Hỗ trợ doanh nghiệp tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *