Sau khi cổ phần hóa và/hoặc trở thành công ty đại chúng, các khách hàng là doanh nghiệp có thể lựa chọn niêm yết trên thị trường chứng khoán tập trung để quảng bá cho thương hiệu và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của mình. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán thông qua các nhà đầu tư trong cộng đồng.

Vimax Asia sẽ giúp quý khách hàng tư vấn về quá trình niêm yết trên thị trường chứng khoán, đảm bảo duy trì một tiến trình niêm yết diễn ra thuận lợi, có những phiên giao dịch chào sàn đầu tiên ấn tượng, thành công để tạo dấu ấn với thị trường và các nhà đầu tư.

Tư vấn cổ phần hóa

 • Xây dựng lộ trình tổng quát quá trình cổ phần hóa cho doanh nghiệp
 • Phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Dự thảo phương án cổ phần hóa, Phương án vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ theo yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
 • Phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng Phương án sản xuất kinh doanh trong 3 – 5 năm tiếp theo sau khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần
 • Xây dựng dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
 • Phối hợp Doanh nghiệp tổ chức Đại hội công nhân viên chức bất thường để lấy ý kiến về phương án cổ phần hoá và chỉnh sửa hoàn thiện phương án cổ phần hoá để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Tổ chức bán cổ phần theo Phương án cổ phần hóa đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
 • Tổ chức đại hội đồng cổ đông thành lập
 • Tư vấn thủ tục đăng ký kinh doanh hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

Tư vấn xác định giá trị cổ phần

 • Phân tích, đánh giá tình hình kinh tế và ngành kinh doanh của Công ty
 • Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty
 • Đánh giá và dự báo khả năng tăng trưởng Công ty
 • Tư vấn lựa chọn phương pháp định giá và mô hình định giá phù hợp
 • Xây dựng báo cáo định giá cổ phần Công ty theo phương pháp phù hợp

Tư vấn tổ chức bán đấu giá cổ phần

 • Tư vấn trình tự và quá trình bán đấu giá cổ phần
 • Xây dựng bản công bố thông tin
 • Thực hiện các thủ tục để tổ chức bán đấu giá cổ phần

Tư vấn phát hành chứng khoán ra công chúng (Cổ phiếu và Trái phiếu)

 • Tư vấn xây dựng lộ trình phát hành chứng khoán ra công chúng
 •  Tư vấn soạn thảo tài liệu xin ý kiến Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị về việc phát hành
 •  Phối hợp Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ phát hành trình UBCKNN xin cấp phép
 •  Phân phối chứng khoán theo phương án phát hành được UBCKNN chấp thuận
 •  Thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu có)
 •  Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở GDCK hoặc hệ thống niêm yết của HNX/HOSE (nếu có)

Tư vấn đăng ký và niêm yết giao dịch

 • Tư vấn lộ trình thích hợp để đăng ký niêm yết cổ phiếu/đăng ký giao dịch phù hợp cho từng đối tượng doanh nghiệp
 • Lập và nộp hồ sơ đăng ký niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở Giao dich Chứng khoán, theo dõi tiến trình, bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán
 •  Hỗ trợ doanh nghiệp sau niêm yết/đăng ký giao dịch về các thủ tục lưu ký cổ phiếu của các cổ đông, hỗ trợ giao dịch cổ phiếu, tư vấn hỗ trợ công bố thông tin theo quy định

 

Khám phá

Tư vấn huy động vốn

Tư vấn pháp lý

Tư vấn quản lý rủi ro

Tư vấn niêm yết trên thị trường chứng khoán

  Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi
  Nguyễn Đức Toàn
  Tổng giám đốc/Luật sư
  Điện thoại: 0986.918.829
  Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Phó tổng giám đốc/Luật sư
  Điện thoại: 0986.918.829
  Bùi Văn Dũng
  Trưởng phòng tư vấn pháp lý
  Điện thoại: 0986.918.829

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.