Tư vấn kế toán – thuế

Giới thiệu

Để đạt được các mục tiêu về thuế trong bối cảnh thế giới không ngừng biến đổi như hiện nay đòi hỏi bề dày kinh nghiệm và khả năng dự đoán. Hãy quyết định một cách sáng suốt nhất để tự tin phát triển doanh nghiệp.

Khách hàng chọn chúng tôi vì chúng tôi am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh và kinh tế của khách hàng, kết hợp kiến thức chuyên môn về thuế tại Việt Nam và tại hàng trăm quốc gia trên toàn thế giới. Vì môi trường thuế tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phức tạp, chúng tôi giúp các doanh nghiệp:

  • Xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế tại Việt Nam và trên thế giới;
  • Hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp;
  • Thực hiện các chiến lược thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giải quyết bất đồng phát sinh với cơ quan thuế; và

Quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo thuế

 

Khám phá

Dịch vụ tài chính

Tư vấn niêm yết trên thị trường chứng khoán

Tư vấn pháp lý

Ngành kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *