Mua bán nợ

Vimax Asia thực hiện mua bán nợ theo thỏa thuận với các bên tham gia mua, bán dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi. Việc mua bán nợ theo thỏa thuận có thể thực hiện thông qua hình thức thỏa thuận trực tiếp, thỏa thuận qua môi giới hoặc qua đấu giá.

Khoản nợ được mua, bán là khoản nợ của các tổ chức tín dụng hiện đang còn dư nợ hoặc đang được theo dõi ngoại bảng và các khoản nợ của các tổ chức có nhiệm vụ thực hiện việc mua bán nợ thuộc tổ chức tín dụng.

Hiện nay, Vimax Asia thực hiện mua bán nợ bằng việc Chúng tôi sẽ mua hoặc tìm kiếm đối tác, hỗ trợ tư vấn, làm đầu mối, trung gian, môi giới, giới thiệu đối tác mua bán các khoản nợ với giá cả phù hợp và hình thức thanh toán linh hoạt.

Mua bán nợ gắn với tái cơ cấu DN khách nợ là việc Vimax Asia thực hiện mua lại phần lớn số nợ từ các chủ nợ của một DN khách nợ; sau đó với vai trò chủ nợ chính, Vimax Asia thực hiện các biện pháp thích hợp giúp DN khách nợ tái cơ cấu lại để xử lý triệt để những khó khăn, tồn tại, tiến tới ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả hơn, từ đó có nguồn trả nợ. Hoạt động tái cơ cấu các DN khách nợ do Vimax Asia thực hiện có một số đặc điểm chủ yếu sau: Về đối tượng, các DN được Vimax Asia thực hiện tái cơ cấu thường là những DN có nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng trước nguy cơ phá sản.

Về tiêu chí lựa chọn, có ba tiêu chí cơ bản thường được Vimax Asia sử dụng để xem xét quyết định tái cơ cấu một DN khách nợ, đó là: (1) DN khách nợ được đánh giá là có tiềm năng phát triển và có thể phát triển có hiệu quả nếu được hỗ trợ giải quyết những khó khăn tạm thời đang gặp phải. (2) DN khách nợ và các cơ quan liên quan (như các chủ nợ khác, cơ quan chủ sở hữu của DN) sẵn sàng hợp tác với Vimax Asia trong việc áp dụng các biện pháp thích hợp nhằm xử lý khó khăn cho DN, để DN tiếp tục tồn tại, phát triển có hiệu quả hơn. (3) Những tác động tích cực có thể có đối với xã hội phát sinh từ việc tái cơ cấu DN khách nợ, như việc góp phần thúc đẩy quá trình sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu; tạo công ăn việc làm cho một bộ phận lớn người lao động, góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị, xã hội ở một địa phương, một khu vực.

Về cách làm, tái cơ cấu lại DN khách nợ là một quá trình phức tạp với rất nhiều công việc liên quan bao gồm cả tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu lại hệ thống quản trị, điều hành,… Tùy theo đặc điểm ở mỗi DN khách nợ, mức độ các công việc phải thực hiện khi tái cơ cấu cũng khác nhau. Cụ thể:
+ Tái cơ cấu tài chính là hoạt động đầu tiên và rất cần thiết khi thực hiện tái cơ cấu các DN khách nợ. Để thực hiện tái cơ cấu tài chính cho DN, Vimax Asia đã thực hiện các biện pháp như: Giảm bớt một phần nghĩa vụ trả nợ cho DN khách nợ, chuyển nợ thành vốn góp tại DN, điều chỉnh
kế hoạch trả nợ, xác định quy mô vốn hoạt động cần thiết của DN và giúp DN huy động thêm vốn từ việc phát hành cổ phiếu, hoặc giúp khơi thông quan hệ tín dụng giữa DN với các tổ chức tín dụng.
+ Tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy và quản trị điều hành: Để thực hiện, Vimax Asia đã triển khai nhiều hoạt động giúp DN trong việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự của DN, lựa chọn đội ngũ lãnh đạo có năng lực, có phẩm chất tốt. Công ty cũng phối hợp và giúp các DN xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ mới, theo hướng tích cực hơn, vừa đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ kiểm soát, vừa nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên và người lao động trong DN đối với hiệu quả hoạt động của DN.
+ Tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh: Vimax Asia đã phối hợp, tạo điều kiện và giúp DN hoạch định chiến lược kinh doanh, xây dựng các kế hoạch kinh doanh mới phù hợp với khả năng và phát huy tối đa tiềm năng sẵn có của DN. Công ty cũng đã triển khai nhiều hoạt động để góp phần giúp DN duy trì, phát triển vùng nguyên liệu hoặc mở rộng thị trường, khách hàng thông qua việc tìm kiếm thêm cho DN các đối tác, khách hàng lớn.
+ Triển khai các hoạt động hỗ trợ khác: như tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư vốn, hỗ trợ về kỹ thuật và quản lý để giúp DN khách nợ thực hiện các hoạt động tái cơ cấu một cách hiệu quả nhất; Giúp các DN tái cơ cấu tạo sự liên kết với nhau để thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau những khi cần thiết nhằm sử dụng vốn hiệu quả hơn, tiết giảm chi phí, mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở tận dụng ưu thế của mỗi DN. Bên cạnh đó, Vimax Asia còn chủ động làm đầu mối liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương để giải quyết những vướng mắc của các DN về cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế, chính sách về thuế, về tài chính…

Chúng tôi đã cùng với Công ty mua bán nợ và ngân hàng Thương mại thực hiện giao dịch mua, bán thành công một số khoản nợ của các Ngân hàng Thương mại, đây là tiền đề cho Vimax Asia tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ mua bán nợ.

 

Khám phá

Dịch vụ quản lý tài sản

Dịch vụ ủy thác đầu tư tổ chức

Dịch vụ ủy thác đầu tư cá nhân

  Nếu Quý vị có bất kì câu hỏi hay yêu cầu nào, xin vui lòng điền vào các trường bên dưới và gửi cho chúng tôi
  Nguyễn Đức Toàn
  Tổng giám đốc/Luật sư
  Điện thoại: 0986.918.829
  Nguyễn Thảo Ly
  Trưởng phòng tư vấn
  Điện thoại: 0986.918.829
  Trương Thị Thuỳ
  Phó phòng tư vấn
  Điện thoại: 0986.918.829
  Nguyễn Thị Kim Anh
  Trưởng phòng tài chính
  Điện thoại: 0986.918.829
   

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.