Vimax Asia hiểu rằng sự thành công của một doanh nghiệp phụ thuộc vào cuộc sống cá nhân cũng như chuyên môn của mỗi thành viên. Lấy sự đa dạng và hòa nhập làm trọng tâm, chúng tôi tuyển dụng những người tài giỏi nhất một cách bình đẳng và cùng nhau, chúng tôi xây dựng Vimax Asia trở thành một môi trường làm việc tuyệt vời.

Nhân viên của chúng tôi được trang bị với nhiều công cụ khác nhau – bao gồm kinh nghiệm làm việc, các khóa huẩn luyện thường nhật, các phản hồi kịp thời và hiệu quả cũng như những cơ hội học tập và phát triển chất lượng cao – tất cả đều nhằm hỗ trợ cho họ truyền tải cam kết của chúng tôi đến khách hàng. Chúng tôi cam kết xây dựng một mối quan hệ bền vững với quý khách hàng và mang lại giá trị đến với quý doanh nghiệp

 

Khám phá

Uy tín thương hiệu

Trách nhiệm doanh nghiệp

Mục tiêu và Giá trị

Thương vụ tiêu biểu

Chương trình cựu nhân viên