Được thị trường và cộng đồng công nhận là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, tài chính. Dịch vụ tư vấn luật, sàn giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, tư vấn đầu tư, kế toán- thuế, tư vấn kinh doanh & giải pháp cho doanh nghiệp tạo nên thế mạnh cho Vimax Asia sau nhiều năm hoạt động. Vimax Asia vinh dự được Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao tặng nhiều bằng khen về những thành tích và đóng góp cho xã hội. Cùng với việc phát triển và mang lại những giá trị lợi ích cho khách hàng, Vimax Asia đã vinh dự được đồng hành cùng nhiều đối tác lớn tại Việt Nam.Vimax Asia luôn kỳ vọng và cam kết tạo giá trị cho khách hàng, cho cộng động bằng chính cách xây dựng và tích luỹ giá trị của doanh nghiệp mình. Và nhận thức đó là sứ mệnh, đội ngũ Vimax Asia cam kết và thực hiện “Đồng hành cùng giá trị thực” như ngọn cờ cho Vimax Asia.

 

Khám phá

Văn hóa doanh nghiệp

Trách nhiệm doanh nghiệp

Mục tiêu và Giá trị

Thương vụ tiêu biểu

Chương trình cựu nhân viên