Trách nhiệm doanh nghiệp

Mang lại giải pháp cho những thay đổi tích cực trong xã hội

Tại Vimax Asia, chúng tôi tin rằng hành vi kinh doanh có trách nhiệm có thể mang lại những thay đổi tích cực cho xã hội. Chúng tôi mong muốn được đóng góp cho cộng đồng xung quanh dưới một hình thức ý nghĩa và tích cực nhất. Vì vậy, tầm nhìn của chúng tôi là thực hiện chương trình trách nhiệm xã hội, một chương trình bền vững qua thời gian, đem lại những tác động tích cực cho công ty chúng tôi cũng như cộng đồng.

Chiến lược trách nhiệm xã hội của chúng tôi đầu tư thời gian, sự nỗ lực và tận tụy vào hai mảng mấu chốt:

 

Khám phá

Uy tín thương hiệu

Văn hóa doanh nghiệp

Mục tiêu và Giá trị

Thương vụ tiêu biểu

Chương trình cựu nhân viên