Tại Vimax Asia, chúng tôi kỳ vọng các đối tác của mình có cùng quan điểm về tính minh bạch, chính trực và tuân thủ những nguyên tắc trong kinh doanh như chúng tôi đã và đang làm. Những tiêu chuẩn này được giải thích đầy đủ và cụ thể trong “Bộ Quy Tắc ứng xử dành cho Bên Thứ Ba” của chúng tôi.

Vimax Asia hy vọng các đối tác của chúng tôi sẽ hiểu rõ và tuân thủ Bộ Quy Tắc ứng xử dành cho Bên Thứ Ba khi làm việc với chúng tôi.

Ấn phẩm

Quy Tắc ứng xử dành cho Bên Thứ Ba (127 downloads)