Dịch vụ tài chính

Vimax Asia tập trung vào tương lai của dịch vụ tài chính, hỗ trợ khách hàng định hình và thực hiện chiến lược kinh doanh.

Những thách thức liên quan đến sự tăng trưởng của ngành dịch vụ tài chính gồm có: cải cách quy chế, các yêu cầu nghiêm ngặt về vốn, quản lý rủi ro, công nghệ đột phá và một môi trường có lãi suất thấp. Những chiến lược và giải pháp tinh tế là điều kiện cần cho các đơn vị tài chính để đạt được lợi thế canh tranh. Các chuyên gia của Vimax Asia đã và đang hỗ trợ rất nhiều tổ chức tài chính lớn, giúp họ giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trên mọi phân khúc của ngành tài chính

 

Khám phá

Hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc

Tư vấn kế toán – thuế

Tư vấn pháp lý

Dịch vụ ủy thác đầu tư khách hàng tổ chức

Dịch vụ ủy thác đầu tư khách hàng cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *