Dịch vụ Tài chính Ngân hàng

Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính đối với các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan

  • Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến các hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối, bao gồm các khoản vay/trả nợ nước ngoài và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay và các giao dịch bảo đảm

Khám phá

Dịch vụ tài chính

Ngành Kinh Tế – Ngân hàng và thị trường vốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *